「Video trực tiếp XSMB」Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội

  • 时间:
  • 浏览:0

Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Hà Nội đã bầu ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XV giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn: https://tienphong.vn/thu-tuong-phe-chuan-chu-tich-va-6-pho-chu-tich-thanh-pho-ha-noi-post1352226...Nguồn: https://tienphong.vn/thu-tuong-phe-chuan-chu-tich-va-6-pho-chu-tich-thanh-pho-ha-noi-post1352226.tpo

Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu ông Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Chủ tịch...

Thủ tướng Chính phủ cũng có các Quyết định 1060, 1068, 1058, 1059, 1062, 1069 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các ông Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Chử Xuân Dũng, Nguyễn Mạnh Quyền.

Kỳ họp cũng bầu các Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XV Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Chử Xuân Dũng, Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cụ thể, tại Quyết định 1061/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh.